Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Olli Posti

Neljäs linja 3 E 115

00530 Helsinki

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Olli Posti

olli.posti@gmail.com

0403795425

 

3. Rekisterin nimi

Supermarket Survivalin asiakas- ja viestintärekisteri

 

4. Käyttötarkoitus

Supermarket Survival käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.:

1. Palvelun tarjoamiseen:

Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen

 • Tukipyynnöt ja asiakaspalvelu
 • Palveluvalintojen toteuttaminen
 • Väärinkäytösten ehkäisy
 • Tietoturvan toteuttaminen

2. Palvelun kehittäminen

 • Palvelun kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Kyselyt (esim. asiakaskyselyt) ja tutkimukset

3. Asiakasviestintä ja markkinointi

 • Asiakasviestintä (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet)

 

5. Rekisterin tietosisältö

Supermarket Survival on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. Supermarket Survival käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

 • Nimi (*
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite (*
 • Yritystiedot ja laskutustiedot (vain asiakkailta)
  • Y-tunnus
  • Laskutustiedot
  • Tilaustiedot (tuotteet)
  • Laskutustapa
  • Laskutuskausi
  • Laskutusosoite
  • Mahdolliset muut tiedot, esim. laskutusviite
 • Asiakaskäyttäytymistiedot (luvat, suostumukset ja tietoja kieli- sekä muista vastaavista valinnoista)
 • Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Asiakkaalta saadut muut tiedot (esim. intressit, arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaspalautteet)

(* Vain nämä tiedot ovat pakollisia

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Supermarket Survivalin tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti palvelun tilauksen ja verkkolomakkeiden yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Supermarket Survivalin rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Supermarket Survivalin asiakasviestintää, markkinointia ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä Supermarket Survival koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Supermarket Survival voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkien Supermarket Survivalin kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Supermarket Survivalin hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: olli(at)supermarketsurvival.fi . Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

 

11. Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan Supermarket Survivalin hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: olli(at)supermarketsurvival.fi Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää Supermarket Survivalia poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi myös kieltää Supermarket Survivalia käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: olli@supermarketsurvival.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *